توضیحات دانلود
جزوه1: راهنمای دوربین های شبکه - تنظیم از طریق وب Download
جزوه2:تنظیمات نرم افزار (Client)IMS برایNVR و دوربین Download
جزوه3: راهنمای تنظیمات کلی NVR Download
جزوه4:طریقه به روز رسانی دوربین و NVR Download
فیلم آموزش نرم افزار 3 inveiw pro Download
فیلم آموزش نرم افزار  IMS3 Download