محصولات ارائه شده توسط این شرکت در بسیاری از پروژه های ملی و محلی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است که رضایت مشتریان را در بر داشته است.
به دلیل گستردگی پروژه ها، امکان ارائه اطلاعات کامل آنها مقدور نمی باشد .
لیست پیوست به تعدادی از آنها اشاره می نماید.


جهت دریافت لیست تفکیکی از دسته بندی های زیر استفاده کنید:


 
 

بهداشتی - درمانی

 

مالی - اعتباری

 

صنایع غذایی  

صنایع نساجی و پوشاک

 

صنایع لاستیک و پلاستیک

 

سایر صنایع

 

آموزشی

 

تجاری

 

فرودگاهی

 

مذهبی- اجتماعی

 

تفریحی - اقامتی

 

غذاخوری

 

فروشگاهی

 

کشاورزی دامپروری

 

کارگاهی - ساختمانی

 

مسکونی

 

حمل ونقل

 

ورزشی

 

شهرداری ها

 

فرهنگی تاریخی

 

 

نفت ،گاز و پتروشیمی

 

....

 
انبارداری - توزیعی   اداری - دولتی